Spørretimespørsmål fra Rolf Ketil Bjørn (SV) til administrasjonsministeren

Datert: 29.03.1995
Rette vedkommende: Kommunal- og arbeidsministeren
Besvart: 05.04.1995 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Rolf Ketil Bjørn (SV)

Spørsmål

Rolf Ketil Bjørn (SV): "Seks kvinnelige ansatte ved Winge Reisebureau i Tromsø har siden 21. desember 1994 streiket for organisasjonsfrihet og tariffavtale. Det er en demokratisk rett å kunne velge hvilken fagforening en vil være tilsluttet og få opprettet tariffavtale. Etter mer enn 3 måneders streik, er NHO fort- satt like avvisende til å opprette tariffavtale.

Hvordan ser statsråden på at NHO i 1995 motarbeider organisasjons- friheten og nekter å opprette tariffavtale?"


Les hele debatten