Spørretimespørsmål fra Reidar Johansen (SV) til nærings- og energiministeren

Datert: 24.03.1995
Besvart: 05.04.1995 av nærings- og energiminister Jens Stoltenberg

Reidar Johansen (SV)

Spørsmål

Reidar Johansen (SV): "I forbindelse med samlingen av konsummelkproduksjonen i Sogn og Fjordane i ett meieri, står valget mellom opprustning av meieriene i Sogndal eller Byrkjelo og nybygg i Byrkjelo eller på Skei. Styret i Sogn og Fjordane meieri forutsetter 10 mill. kroner mer i tilskudd fra SND ved nybyg- ging, og tilrår derfor en nybygging som ellers ikke ville vært lønnsom.

Vil statsråden bidra til at SND-midlene i dette tilfellet, og generelt, kanaliseres slik at de ikke tvinger fram ulønnsomme prestisjeprosjekter?"


Les hele debatten