Spørretimespørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til sosialministeren

Datert: 28.03.1995
Besvart: 05.04.1995 av sosialminister Hill-Marta Solberg

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): "På informasjonsmøter med stortingspolitikere i Hedmark er det fremkommet opplysninger om manglede koordinering og samarbeid mellom forskjellige tiltaksorganer.

Vil sosialministeren vurdere å innføre retningslinjer for obligatorisk samordning mellom arbeidskontor, sosialkontor og trygdekontor?"


Les hele debatten