Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Datert: 30.03.1995
Besvart: 05.04.1995 av sosialminister Hill-Marta Solberg

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Trygderetten har siden 1988 ikke lagt frem noen samlet oversikt over rettens kjennelser, noe som skaper store problemer for mange og kan svekke rettssikkerheten.

Vil sosialministeren sørge for at trygderettens kjennelser heretter årlig blir publisert på en hensiktsmessig måte?"


Les hele debatten