Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Datert: 30.03.1995
Besvart: 05.04.1995 av sosialminister Hill-Marta Solberg

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Ifølge Aftenposten for 30. mars 1995 er saksbehandlingstiden for yrkesskadeerstatning hele 3 år, og naturlig nok - som følge av dette - kommer et stort antall yrkesskadde pasienter opp i et uholdbart økonomisk uføre.

Hva vil sosialministeren gjøre for å korte ned saksbehandlingstiden og bedre informasjonen til de yrkesskadde?"


Les hele debatten