Spørretimespørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til landbruksministeren

Datert: 20.04.1995
Besvart: 26.04.1995 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): "Rask journalføring er avgjørende for en god praktisering av offentlig- hetsprinsippet.

Er det virkelig tilfelle at Landbruksdepartementet i februar 1995 journalførte brev som skulle vært journalført i juli 1994?"


Les hele debatten