Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 20.04.1995
Besvart: 26.04.1995 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Det er avsatt 38 mill. kroner til arbeidet i kommunene med å hjelpe flyktninger hjem. Ifølge Dagsnytt har Kommunenes Sentralforbund bedt om informasjon for 5 måneder siden, men ingenting har skjedd. UDI klarer ikke å informere. Manglende informasjon kan gi feil bruk av midlene. En del aktuelle kommuner har ikke søkt om penger og står dermed svakere i arbeidet med repatrieringsprosjekter.

Hva vil statsråden foreta seg for å bedre forholdene?"


Les hele debatten