Spørretimespørsmål fra Anne Enger (Sp) til samferdselsministeren

Datert: 07.04.1995
Besvart: 26.04.1995 av samferdselsminister Kjell Opseth

Anne Enger (Sp)

Spørsmål

Anne Enger (Sp): "Lokalsamfunnene rundt hovedflyplassen på Gardermoen har reagert kraftig på de politiske signalene som har blitt gitt om at flyplassen skal være nattåpen.

Hvilke argumenter for nattåpen flyplass er så vektige at samferdsels- ministeren mener at hensynet til lokalbefolkningen kan settes til side?"


Les hele debatten