Spørretimespørsmål fra Marit Tingelstad (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 30.03.1995
Besvart: 26.04.1995 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Marit Tingelstad (Sp)

Spørsmål

Marit Tingelstad (Sp): "Det er få søkere til skolelederstillinger både i grunnskole og videre- gående skole. I Oslo slutter 8 av 24 rektorer i videregående skoler inne- værende år ifølge "Skolefokus nr. 5, 1995".

Hvordan ser statsråden på dette i forhold til de viktige reformer som skoleverket står overfor?"


Les hele debatten