Spørretimespørsmål fra Sigurd Manneråk (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 21.04.1995
Besvart: 26.04.1995 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Sigurd Manneråk (Sp)

Spørsmål

Sigurd Manneråk (Sp): "Rudolf Steiner-skolen i Bergen fikk etter vurdering av departementets rådgivende organ tilskudd etter sats C fra 1991. De øvrige videregående Steinerskolene som praktiserer etter samme læreplan som Bergensskolen, søkte i april 1991 om tilskudd etter samme sats. I brev til komiteen i november 1993 uttalte statsråden at søknadene ville bli behandlet "i løpet av kort tid". Det er ennå ikke kommet svar.

Når vil denne saken bli avgjort?"


Les hele debatten