Spørretimespørsmål fra Lars Sponheim (V) til kulturministeren

Datert: 21.04.1995
Besvart: 26.04.1995 av kulturminister Åse Kleveland

Lars Sponheim (V)

Spørsmål

Lars Sponheim (V): "I forskriftene til lov om reklame i kringkasting heter det i § 4 at det ikke kan reklameres for livssyn eller politisk budskap.

Hvor går etter statsrådens mening grensene for håndheving av denne regelen, og hvordan vurderer hun behovet for en klarere avgrensning av forskriftsreglene av hensyn til ytringsfriheten?"


Les hele debatten