Spørretimespørsmål fra Jorunn Ringstad (Sp) til justisministeren

Datert: 04.04.1995
Fremsatt av: Jarle Skartun (Sp)
Besvart: 26.04.1995 av justisminister Grete Faremo

Jorunn Ringstad (Sp)

Spørsmål

Jorunn Ringstad (Sp): "I lokalaviser i Sogn og Fjordane har det frå politimeisterhald vorte nemnt at ved den omorganiseringa som føregår i politi- og lensmannsetaten, kan det vere aktuelt å redusere talet på lensmannsdistrikt i fylket til det halve.

Kva er justisministeren si vurdering av ei slik omorganisering?" Tatt opp av Jarle Skartun


Les hele debatten