Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til barne- og familieministeren

Datert: 04.04.1995
Besvart: 26.04.1995 av barne- og familieminister Grete Berget

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Er besteforeldre generelt pr. definisjon uskikket til å være foster- foreldre for egne barnebarn, eller er det kun besteforeldre med et kristent livssyn som anses uskikket?"


Les hele debatten