Spørretimespørsmål fra Lars Gunnar Lie (KrF) til handelsministeren

Datert: 05.04.1995
Fremsatt av: Einar Steensnæs (KrF)
Besvart: 26.04.1995 av handelsminister Grete Knudsen

Lars Gunnar Lie (KrF)

Spørsmål

Lars Gunnar Lie (KrF): "Garantiinstituttet for Eksportkreditt (GIEK) har, etter det som er kjent, alt no brukt det meste av dei rammene som er sett for 1995. Våre naboland Sverige og Finland, som i dag er i ein vanskeleg økonomisk situasjon, har funne det forsvarleg å operere med mykje større rammer for sine garanti-system. TATT OPP AV EINAR STEENSNÆS

Vil statsråden ta initiativ til å auke rammene for GIEK, for å gje næringslivet høve til å utnytte tilhøva i marknaden for auka eksport?"


Les hele debatten