Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til handelsministeren

Datert: 21.04.1995
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 26.04.1995 av samferdselsminister Kjell Opseth

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "28. april 1995 kan rådsresolusjon om liberalisering av telekommunika- sjonsinfrastrukturen komme opp i EØS-komiteens møte i Brussel. Samferdsels- ministeren sa før jul at han ville ta opp saken i vårsesjonen i Stortinget og at han ventet at "Stortinget då vil drøfte kva som skal vere norsk politikk på dette området framover."

Betyr dette at Regjeringa vil gå mot rådsresolusjonen 28. april 1995 siden saken ikke er drøftet i Stortinget?"


Les hele debatten