Spørretimespørsmål fra Børre Rønningen (SV) til nærings- og energiministeren

Datert: 05.04.1995
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Børre Rønningen (SV)

Spørsmål

Børre Rønningen (SV): "På spørsmål frå Teknisk Ukeblad 23. mars 1995 om dei europeiske kraft- gigantane Preussen Elektra, Yorkshire Electricity Group og EdF er velkomne som eigarar av norske kraftverk, svarar statssekretær Gunnar Myrvang: "Vi har ingenting imot utenlandsk eierskap i kraftforsyningen."

Er dette i tråd med dei signal statsråden har gjeve i Stortinget?"


Les hele debatten