Spørretimespørsmål fra Morten Lund (Sp) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 28.04.1995
Besvart: 03.05.1995 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): "Fylkesmannen har pålagt Bjugn kommune å oppheve en årelang praksis som innebærer at pensjonister og uføre får redusert renovasjonasavgift dersom de reduserer sin avfallsmengde. Eldrerådet i kommunen mener dette pålegget er et angrep på det kommunale sjølstyre.

Er statsråden enig i at Fylkesmannen skal kunne kreve opphevelse av slike positive vedtak som det har vært full enighet om i kommunen og som ingen har klaget på?"


Les hele debatten