Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til miljøvernministeren

Datert: 28.04.1995
Besvart på vegne av: Miljøvernministeren
Besvart: 03.05.1995 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Innen utløpet av 1995 skulle utslippet av nitrogen fra landbruket vært redusert med 44% i henhold til Nordsjøavtalen. I Østfold har Fylkesmannens miljøvernavdeling i stedet registrert en alarmerende økning i utslippene fra landbruket. I tillegg har Landbrukskontoret i fylket oppfordret bøndene til å øke nitrogentilførselen ved gjødsling i 1995.

Hva vil statsråden foreta seg i saken?"


Les hele debatten