Spørretimespørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 26.04.1995
Besvart: 03.05.1995 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): "En rekke enkeltsaker om utvisning av u-landsstudenter ved norske læresteder før studiet er fullført fordi oppholdstillatelsen er utløpt, kan tyde på manglende koordinering og samarbeid mellom ulike statlige myndigheter.

Vil statsråden ta initiativ for å forhindre at utdanningspolitiske målsettinger for u-landsstudenter kommer i konflikt med bestemmelser for oppholdstillatelse?"


Les hele debatten