Spørretimespørsmål fra Gunn Karin Gjul (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 28.04.1995
Besvart: 03.05.1995 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Gunn Karin Gjul (A)

Spørsmål

Gunn Karin Gjul (A): "Det medisinske studiet i Trondheim har i dag en studielengde på fem og et halvt år, mens Oslo, Bergen og Tromsø har seks år. Gjennom EØS-avtalen har Norge forpliktet seg til å delta i harmonisering av universitets- studiene i EØS-landene. I rådsdirektiv 93/16/EØF av 5. april 1993 er det vedtatt at lengden på medisinerstudiet i de enkelte land skal være seks år.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at det medisinske studiet i Trondheim oppfyller EØS-kravene?"


Les hele debatten