Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til justisministeren

Datert: 26.04.1995
Besvart: 03.05.1995 av justisminister Grete Faremo

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "Våpenhvilen på Sri Lanka er brutt og det har kommet til åpne krigshandlinger. I Colombo har det vært massearrestasjoner av tamiler.

Vil justisministeren på bakgrunn av utviklinga på Sri Lanka, stanse tvangsutsendinga av tamiler?"


Les hele debatten