Spørretimespørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til justisministeren

Datert: 27.04.1995
Besvart: 03.05.1995 av justisminister Grete Faremo

Carl I. Hagen (FrP)

Spørsmål

Carl I. Hagen (FrP): "Erik Netting er av retten tilkjent 3,4 mill. kroner i erstatning etter at påtalemyndigheten hadde påført ham store og unødvendige lidelser, men påtalemyndigheten har anket størrelsen på erstatningsbeløpet.

Vil justisministeren sørge for at det øyeblikkelig utbetales et forskudd på erstatningsbeløpet og fremme de nødvendige forslag slik at det for frem- tiden automatisk blir utbetalt forskudd på tilkjente erstatninger hvor kun størrelsen er gjenstand for ankebehandling?"


Les hele debatten