Spørretimespørsmål fra Hilde Frafjord Johnson (KrF) til handelsministeren

Datert: 28.04.1995
Besvart: 03.05.1995 av handelsminister Grete Knudsen

Hilde Frafjord Johnson (KrF)

Spørsmål

Hilde Frafjord Johnson (KrF): "Den tidligere igangsatte, tollfrie importen av matvarer fra u-land er nå nærmest stoppet opp på grunn av nye høye tollsatser. For eksempel belastes hermetisk skinke fra Zimbabwe i dag med en toll på 269,6 prosent.

Hva vil Regjeringen gjøre for å sikre at denne importen fra u-landene kan opprettholdes og økes, og mener Regjeringen at eventuell bruk av det "såkalte" auksjonsprinsippet er i tråd med Stortingets forutsetninger?"


Les hele debatten