Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til sosialministeren

Datert: 28.04.1995
Besvart: 03.05.1995 av sosialminister Hill-Marta Solberg

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Sosialdepartementet har i sitt rundskriv 1-12/95 til landets kommuner med flere hevdet at alkoholinnholdet i den alkoholsterkeste bestanddelen avgjør hva produktet defineres som etter alkohollovens § 1-3. Av loven fremgår at "Likt med vin er etter loven også annen alkoholholdig drikk under 22 volumprosent som ikke er øl."

Mener statsråden departementets forståelse av loven og pålegg er i tråd med bestemmelsene og stortingsvedtak i 1989?"


Les hele debatten