Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 05.05.1995
Besvart: 10.05.1995 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "Et spansk firma har fått i oppdrag å totalrenovere SAS-hotellene i Bodø, Oslo og Fornebu. Firmaet bruker egne bygningsarbeidere til jobben. Det er grunn til å regne med at dette er et klart tilfelle av sosial dumping. Det viser seg at lov om allmenngjøring av tariffavtaler som skulle være en garanti mot sosial dumping, hittil ikke har vært ansett som brukbar i et eneste tilfelle.

Hva vil statsråden gjøre for å forhindre at EØS-avtalen fører til sosial dumping?"


Les hele debatten