Spørretimespørsmål fra Dag C. Weberg (H) til miljøvernministeren

Datert: 28.04.1995
Besvart: 10.05.1995 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Dag C. Weberg (H)

Spørsmål

Dag C. Weberg (H): "Lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 gir ikke adgang til bruk av for eksempel snøscooter i forbindelse med drift og vedlikehold av utleiehytter, selv om dette skjer som en del av en samlet næringsvirksomhet innen jord- og skogbruksdrift.

Vil statsråden medvirke til å endre dette?"


Les hele debatten