Spørretimespørsmål fra Reidar Johansen (SV) til samferdselsministeren

Datert: 04.05.1995
Besvart: 10.05.1995 av samferdselsminister Kjell Opseth

Reidar Johansen (SV)

Spørsmål

Reidar Johansen (SV): "Telenor AS planlegger å effektivisere den manuelle ekspedisjonen ved landets kystradiostasjoner. Dette vil blant annet ramme lyttevaktrommene ved Vardø og Ørlandet. Effektiviseringen vil medføre en svekkelse av sikkerheten for alle sjøfarende.

Vil statsråden stoppe Telenors planer med hensyn til kystradiostasjonene?"


Les hele debatten