Spørretimespørsmål fra Gunnar Breimo (A) til samferdselsministeren

Datert: 04.05.1995
Besvart: 10.05.1995 av samferdselsminister Kjell Opseth

Gunnar Breimo (A)

Spørsmål

Gunnar Breimo (A): "Fra flere hold i Nord-Norge hevdes det at Telenor AS, etter at det ble fristilt som aksjeselskap, gjennomfører en storstilt sentralisering av arbeidsoppgavene.

Hva er statsrådens syn på disse påstandene, og er en slik utvikling i tilfelle i tråd med Stortingets forutsetninger?"


Les hele debatten