Spørretimespørsmål fra Unn Aarrestad (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 04.05.1995
Besvart: 10.05.1995 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Unn Aarrestad (Sp)

Spørsmål

Unn Aarrestad (Sp): "Læreplan for VK II av februar 1995 blokkerer for sjansen til å oppnå tilleggspoeng for studieretning for idrettsfag. Grunnkurselevar føler seg førte bak lyset med desse nye signala.

Når vil statsråden føreta naudsynte justeringar for at idrettsfag igjen skal gi opptakspoeng?"


Les hele debatten