Spørretimespørsmål fra Unn Aarrestad (Sp) til finansministeren

Datert: 04.05.1995
Rette vedkommende: Justisministeren
Besvart: 10.05.1995 av justisminister Grete Faremo

Unn Aarrestad (Sp)

Spørsmål

Unn Aarrestad (Sp): "Ifylgje Dagens Næringsliv 19. april 1995 har Brønnøysundregistra vorte for dyre og byråkratiske. Bedriftene ser på avgiftene til registra som ein ekstra skatt som er like høg for alle. Særleg går dette ut over småbedriftene.

Kva synest statsråden om denne prispolitikken?"


Les hele debatten