Spørretimespørsmål fra Anneliese Dørum (A) til justisministeren

Datert: 05.05.1995
Besvart: 10.05.1995 av justisminister Grete Faremo

Anneliese Dørum (A)

Spørsmål

Anneliese Dørum (A): "Politimesteren på Romerike har uttalt i media at han har tenkt å opprette en felles polititjeneste for de 200 000 innbyggerne på Romerike, ledet og administrert fra Lillestrøm. Dette vil skje på bekostning av polititjenesten i lensmannsdistriktene. Han har videre uttalt at kommunene ikke er hørings- instans i denne sammenheng.

Er en slik sentralisering hensikten med omorganiseringen, og er dette i samsvar med det Stortinget har bestemt og Veierød-utvalgets innstilling?"


Les hele debatten