Spørretimespørsmål fra Ola D. Gløtvold (Sp) til helseministeren

Datert: 04.05.1995
Besvart: 10.05.1995 av helseminister Werner Christie

Ola D. Gløtvold (Sp)

Spørsmål

Ola D. Gløtvold (Sp): "Dersom HSSO, tidligere Vanførehjemmet, Ottestad i Hedmark, nedlegges, mister blant annet pasienter over hele landet et tilbud når det gjelder rehabilitering for dysmelirammede barn og polioskadde.

Kan helseministeren være med på å revurdere planene for HSSO slik at man her kan få et fortsatt landsdekkende tilbud for blant annet disse, og et til- fredsstillende tilbud for pasienter i Hedmark, og bør ikke et slikt kompe- tansesenter innen rehabilitering også være kvalifisert for omstillingsmidler?"


Les hele debatten