Spørretimespørsmål fra Peter Angelsen (Sp) til fiskeriministeren

Datert: 03.05.1995
Besvart på vegne av: Fiskeriministeren
Besvart: 10.05.1995 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Peter Angelsen (Sp)

Spørsmål

Peter Angelsen (Sp): "Fiskeridepartementet har redusert antall dyr som kan fanges under årets vågehvalfangst som følge av opprettingen av en regnefeil i bestands- beregningen.

Er det ikke slik at den opprinnelige kvoten også ligger innenfor rammen av en bærekraftig forvaltning, slik forskere og også Regjeringen har definert dette, selv med det reduserte bestandsanslaget, og ut fra det kunne vært opprettholdt?"


Les hele debatten