Spørretimespørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til forsvarsministeren

Datert: 31.03.1995
Besvart: 10.05.1995 av forsvarsminister Jørgen Kosmo

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): "I brev av 26. september 1994 anmodet jeg om en redegjørelse for den subsidiering av Statens kantiner som foregår i direkte konkurranse med lokale overnattings- og serveringssteder.

Hvilken redegjørelse kan statsråden gi?"


Les hele debatten