Spørretimespørsmål fra Rolf Ketil Bjørn (SV) til forsvarsministeren

Datert: 24.04.1995
Besvart: 10.05.1995 av forsvarsminister Jørgen Kosmo

Rolf Ketil Bjørn (SV)

Spørsmål

Rolf Ketil Bjørn (SV): "Kystvakta vil få redusert sine midler med totalt 12 mill. kroner. Denne reduksjonen vil føre til at seilingstiden for Kystvaktas båter blir redusert betydelig og at den totale havovervåking kan komme på et uforsvarlig lavt nivå.

Mener statsråden at en slik reduksjon er forsvarlig på bakgrunn av de utfordringer Norge står overfor med piratfiske i Smutthullet og økt behov for overvåking i Svalbard-sonen og andre viktige fiskeområder?"


Les hele debatten