Spørretimespørsmål fra Solveig Sollie (KrF) til administrasjonsministeren

Datert: 05.05.1995
Besvart: 10.05.1995 av administrasjonsminister Nils Olav Totland

Solveig Sollie (KrF)

Spørsmål

Solveig Sollie (KrF): "Jeg har fått opplyst at Administrasjonsdepartementet arbeider med forslag til nye retningslinjer for statlig annonsering.

Vil Stortinget bli orientert om dette arbeidet, og når vil eventuelt de nye retningslinjene bli satt ut i livet?"


Les hele debatten