Spørretimespørsmål fra Rune E. Kristiansen (A) til samferdselsministeren

Datert: 16.05.1995
Besvart: 24.05.1995 av samferdselsminister Kjell Opseth

Rune E. Kristiansen (A)

Spørsmål

Rune E. Kristiansen (A): "Verdens Gang har tirsdag 16. mai 1995 et oppslag som forteller at Oslo kommune har fratatt en familie deres parkeringstillatelse som var tilknyttet deres funksjonshemmede sønn.

Mener statsråden at Oslo kommune ikke kunne ha innvilget denne parkerings- tillatelsen i henhold til forskrifter gitt av departementet 15. mars 1994?"


Les hele debatten