Spørretimespørsmål fra Hilde Frafjord Johnson (KrF) til justisministeren

Datert: 11.05.1995
Besvart: 24.05.1995 av justisminister Grete Faremo

Hilde Frafjord Johnson (KrF)

Spørsmål

Hilde Frafjord Johnson (KrF): "I en artikkel i Vårt Land den 23. mars 1995 uttalte statsråd Grete Faremo at Justisdepartementet vil sette i gang arbeidet med nye forskrifter til patentloven. Patentstyrets håndtering av flere konkrete saker knyttet til patent på naturlig forekommende organismer viser at det haster med å få forskrifter til patentloven. Bare slik kan en hindre en stadig utglidning mot økt patent på liv i Norge.

Når kommer lovhjemmel og forskrifter?"


Les hele debatten