Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til justisministeren

Datert: 18.05.1995
Besvart: 24.05.1995 av justisminister Grete Faremo

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "En palestiner ved flyktningemottaket i Lier som oppholdt seg i mottaket i 9 1/2 måned, har innledet sultestreik i protest mot lang behandlingstid for å få politisk asyl. Andre asylsøkere foretar alle mulige krumspring for å trenere saksbehandling og utvisningssak.

Hva kan statsråden bidra med for å redusere søknadstiden?"


Les hele debatten