Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Datert: 18.05.1995
Besvart: 24.05.1995 av helseminister Werner Christie

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Ifølge tall fra den rettsmedisinske kommisjon for tidsrommet 1980-93 er det en dramatisk økning av mord og forsøk på mord gjort av sinnslidende personer. I samme tidsrom er antall senger i psykiatriske institusjoner nærmest halvert.

Hva vil helseministeren foreta seg i forhold til rapporten fra den rettsmedisinske kommisjon?"


Les hele debatten