Spørretimespørsmål fra Syver Berge (Sp) til finansministeren

Datert: 14.05.1997
Besvart: 21.05.1997 av finansminister Jens Stoltenberg

Syver Berge (Sp)

Spørsmål

Syver Berge (Sp): Oppland fylkesskattekontor arbeider for samlokalisering av likningskontora i kommunane Dovre og Lesja i Oppland.

Er dette i tråd med det Regjeringa la opp til i St.prp. nr. 44 (1993-94), som og Stortinget slutta seg til, at det skal vera eit statleg likningskontor i kvar kommune, mellom anna for å sikre nærleik for skattytarane?


Les hele debatten