Spørretimespørsmål fra John Dale (Sp) til utenriksministeren

Datert: 26.05.1995
Besvart på vegne av: Utenriksministeren
Besvart: 31.05.1995 av handelsminister Grete Knudsen

John Dale (Sp)

Spørsmål

John Dale (Sp): "Folkeretten forbyr våpen som ikkje skil mellom militære og sivile, og mellom nøytrale og krigførande partar. Forbodet gjeld også stridsmiddel som forgifter og øydelegg miljøet.

Vil Regjeringa i si høyringsfråsegn til Haagdomstolen aktivt medverka til at domstolen prøver om atomvåpen er folkerettsstridige?"


Les hele debatten