Spørretimespørsmål fra Ola T. Lånke (KrF) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 24.05.1995
Besvart: 31.05.1995 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Ola T. Lånke (KrF)

Spørsmål

Ola T. Lånke (KrF): "Personer som arbeider i hel- og døgnkontinuerlig turnusarbeid i kvinnedominerte yrker har fortsatt 2 timer lengre arbeidsuke enn personer i helkontinuerlig skiftarbeid i mannsdominerte yrker.

Hva vil statsråden gjøre for å rette opp denne skjevheten?"


Les hele debatten