Spørretimespørsmål fra Tor Nymo (Sp) til miljøvernministeren

Datert: 24.05.1995
Besvart: 31.05.1995 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Tor Nymo (Sp)

Spørsmål

Tor Nymo (Sp): "Da reguleringen av framleie av fiskerett ble vedtatt, understreket komiteen blant annet at fiskeressurser skulle "forvaltes og høstes til nytte for dem som har dette som næring eller deler av næring."

Vil statsråden sørge for at forskrifter om framleie av fiskerett § 2, utformes i tråd med Innst. O. nr. 48 for 1991-92?"


Les hele debatten