Spørretimespørsmål fra Kjellaug Nakkim (H) til miljøvernministeren

Datert: 24.05.1995
Besvart: 31.05.1995 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Kjellaug Nakkim (H)

Spørsmål

Kjellaug Nakkim (H): "I brev av 21. mai 1995 til Stortingets energi- og miljøkomite skriver miljøvernministeren at avgjørelse i sakene om pålagt nitrogenrensing i ytre Oslofjord vil måtte utsettes minst et halvt år. I et orienteringsmøte med berørte kommuner i Østfold opplyser imidlertid departementet at fremdriften i kommunenes arbeid med nitrogenrenseanleggene må gå som normalt.

Kan miljøvernministeren bringe klarhet i hva som er departementets holdning i saken?"


Les hele debatten