Spørretimespørsmål fra Anneliese Dørum (A) til miljøvernministeren

Datert: 26.05.1995
Besvart: 31.05.1995 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Anneliese Dørum (A)

Spørsmål

Anneliese Dørum (A): "En særlig kvalitet ved Norge er almenhetens muligheter til å ferdes i naturen. En økende kommersialisering av friluftslivet, kan føre til at almenhetens rettigheter blir innskrenket. I Hurdalsjøen i Akershus, hvor almenheten fra urgamle tider blant annet har kunnet utøve fritt fiske, forsøker grunneiere nå å stoppe disse rettighetene.

Hva kan miljøvernministeren gjøre for å sikre almenhetens rettigheter?"


Les hele debatten