Spørretimespørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til samferdselsministeren

Datert: 26.05.1995
Besvart: 31.05.1995 av samferdselsminister Kjell Opseth

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): "Det synes å foregå en sentralisering av posttjenester innenfor de ulike postregioner. Viktige tjenester sentraliseres ved at pakkepost, rekommanderte sendinger/verdipost fjernes fra mange postkontorer. Dette betyr sentralisering og dårligere tilgjengelighet for mange. I strid med Stortingets forutsetninger reduseres servicenivået.

Er det riktig at det nå legges en sentral strategi om sentralisering innenfor Postverket?"


Les hele debatten