Spørretimespørsmål fra Marit Tingelstad (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 18.05.1995
Besvart: 31.05.1995 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Marit Tingelstad (Sp)

Spørsmål

Marit Tingelstad (Sp): "Bibliotektjenesten er en viktig ressurs som informasjonsleverandør i opplæringsprosessen i videregående opplæring.

Hva er gjort for at fylkeskommunene skal kunne bygge ut bibliotek- tjenesten i samsvar med intensjonene i Reform 94?"


Les hele debatten