Spørretimespørsmål fra Sigurd Manneråk (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 24.05.1995
Besvart: 31.05.1995 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Sigurd Manneråk (Sp)

Spørsmål

Sigurd Manneråk (Sp): "Framnes kristne videregående skole klaget 30. januar 1995 til Kongen på departementet sin avgjørelse om å redusere elevtallet i søknaden, på 210 elever og 2 paralleller, til 120 elever og 1 klasse på hvert trinn. Ledelsen ved skolen har enda ikke hørt noe om klagen, verken om framdrift eller Kongen sin konklusjon.

Finn ikke statsråden det rimelig at klageren snart får svar?"


Les hele debatten