Spørretimespørsmål fra Jorunn Ringstad (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 26.05.1995
Besvart: 31.05.1995 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Jorunn Ringstad (Sp)

Spørsmål

Jorunn Ringstad (Sp): "I ein artikkel i tidsskriftet Forskningspolitikk nr. 1/95 blir det hevda at satsinga på forskning, spesielt samfunnsforskning, har vorte sterkt svekka gjennom dei to første åra til Norges forskningsråd.

Kva er statsråden si vurdering av dette?"


Les hele debatten